PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Isikuandmete töötlemine

1.1 Veebipoe pood.uuskasutus.ee isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Uuskasutuskeskus (registrikood 80201865) asukohaga Tatari 64, Tallinn 10134 tel: +372 5333 4817 ja e-post: epood@uuskasutus.ee.

2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

2.1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
2.2. kauba kohaletoimetamise aadress;
2.3. pangakonto number;
2.4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
2.5. klienditoe andmed.

3. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

3.1. Isikuandmeid kasutatakse Kliendi Tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
3.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
3.3. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.
3.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, Kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
3.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoes kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Õiguslik alus

4.1. Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud Tellimuse täitmise eesmärgil.
4.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

5.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
5.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi aadress.
5.3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
5.4. MTÜ Uuskasutuskeskus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
5.5. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6. Turvalisus ja andmetele ligipääs

6.1. Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
6.2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
6.3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
6.4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

7.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

8. Nõusoleku tagasivõtmine

8.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

9. Säilitamine

9.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
9.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
9.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
9.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kustutamine

10.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel epood@uuskasutus.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11. Ülekandmine

11.1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

12. Otseturundusteated

12.1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui Klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

13. Vaidluste lahendamine

13.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (epood@uuskasutus.ee või telefonil +372 5333 4817). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

14. Privaatsustingimuste muutmine

14.1. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta.
14.2. Meie veebilehte kasutama asudes olete tutvunud meie privaatsustingimustega ning nõustute nendega.
14.3. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil epood@uuskasutus.ee.